Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
vereenvoudigingen aanbrengen , welite de aard der getallen dikwijls toe-
laaf, Gij dient hierbij vooral op te letten , of de tafel opklimt dan
wel afdaalt. Natuurlijk moet het verschil in het eerste geval worden
bggeteld, in het andere geval afgetrokken. Het tegengestelde, wan-
neer men namelijk eenen logarithmus heeft die niet juist in minuten
komt, vereischt eene tegengestelde bewerking. Gij vermenigvuldigt
uw verschil met 60, en deelt dit product door het verschil voor eene
geheele minuut. Sommige tafels hebben het voordeel, dat zij de lo-
garithmen van 10 tot 10 seconden of nog naauwkeuriger aanwijzen ;
andere, dat het verschil reeds door 60 is gedeeld , en dus het ver-
schil voor 1" wordt aangewezen.
Als blijk uwer oplettendheid doet gij mij inderdaad genoegen door
uwe vraag: » Welken invloed heeft het negatief-zijn van een getal
» op deszelfs logarithmus ?" Wij behoeven ons niet te verdiepen in
de scherpzinnige redetwisten , welke door Wiskundigen van de grootste
talenten over dit onderwerp zijn gevoerd ; tot ons doel is het volgen-
de voldoende : Men plaatst het teeken — achter den logarithmus van
een negatief getal, en neemt in acht den ü bekenden regel: » Bij
» vermenigvuldiging en deeling geven gelijke teekens -h, ongelijke tee-
» kcns —Alsmede de daaruit volgende: » Een onevene-magts-
» wortel behoudt het teeken van de magt. Een evene-magts-wortel
» uit een negatief getal is niet bestaanbaar, en die uit een positief ge-
» tal kan de beide teekens hebben."