Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
keerde van een getal. Daar log. 1 = O is, Leeft men den logarith-
mus des getals af te trekken van O , of wel van 10 — 10. Ieder cgfer
wordt dan afgetrokken van 9 , het laatste van 10. Men noemt den
logarithmus, dien men daardoor verkrijgt, het Complement van den
eersten logarithmus of bij verkorting den Co-logarithmus.
Bij voorbeeld log. 125 = 2,0969100; deie log. afgetrokken
van log. 1 = O = 10 — 10
geeft log. rïT = C log. 125 = 7,9030900 — 10
Wij zullen vervolgens bij deeling daarvan gebruik maken , ten einde
steeds de logarithmen te kunnen optellen.
Ik acht U thans genoegzaam ingelicht omtrent het gebruik van loga-
rithmen. Wij kunnen dus de driehoeksmeting weder opvatten, nadat
ik U heb doen opmerken , dat men ook de logarithmen van de rede-
getallen der goniometrische lijnen heeft berekend. De tafels zijn veelal
op dezelfde wijze ingerigt als de natuurlijke-sinui-tafel. In sommige
mist men de secans en cosecans, hetgeen weinig zwarigheid maakt,
alzoo sec. = -i- en cosec. = -r^ is, en alzoo log. secans het oom-
cos. sin.
plement van log. cosinus, en log. cosecans het complement van log.
sinus. In andere tafels heeft men elkanders omgekeerden naast elkan-
der geplaatst, met de gemeenschappelgke verschillen tusschen beide.
Gij zijt met de inrigting der natuurlijke-sinus-tafel bekend, en zult
weinig zwarigheid vinden in het gebruik uwer Logarithmus-Sinus-Tafel,
hoe dan ook ingerigt.
Daar elke sinus of cosinus, alsmede de tangens beneden 45°, en de
cotangens boven 45° , kleiner dan 1 is , zoo is de Index van hare lo-
garithmen beneden 0. Het — 10 wordt in de tafels gewoonlijk weg-
gelaten , én om plaats te winnen, én omdat de gebruiker ondersteld
mag worden met de inrigting bekend te zijn.
De berekening van het verschil in den Logarithmus voor eenige se-
conden , geschiedt op dezelfde wijze als bij de getallen. Het verschil
Toor elke seconde is van het verschil voor eene minuut; het ver-
schil TOor eenige seconden is dus zoo veel zestigste deelen van het ver-
schil voor eene minuut, als het aantal seconden bedraagt. Men kan
dan het Terschil voor eene minuut vermenigvuldigen met het getal se-
conden , en dit product deelen door 60 , of in deze bewerking die