Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
log. 61 = 1,7853298
log. 365 = 2, 5622929
log.
log.
355 = 2,5502284
1000 = 3,0000000
log. ^Vr = 2230369 — 10 log. 0, 355 = 9, 5502284 — 10
Uet laatste voorbeeld inzonderheid verdient opmerking :
355 twee rangen boven die der eenheden zijnde, heeft 2 tot In-
dex. Om te komen op den Index O, zouden wij moeten dee-
len door 100.
3, 55 geerC hoogeren rang dan eenheden bevattende, heeft O tot
Index.
0,355 welks hoogste cijfer een rang lager dan die der eenheden
is, heeft O — 1 of wel 9 — 10 tot Index.
' 0,0355 twee rangen lager dan eenheden zijnde, zoude O — 2, of
wel 8 — 10 tot Index hebben.
O, 00355 heeft tot Index O — 3 of wel 7 — 10 enz.
Dit met het vroeger opgemerkte vergelijkende, bevinden wij :
Even zoo als de Index zooveel hoven O is, als de rang van het
hoogste cijfer hoven den rang eenheden ;
Zoo ook is de Index eener tiendeelige breuk zonder geheelen, zooveel
beneden 10 — 10 of O , als de rang van het hoogste cijfer heneden
den rang eenheden.
Bij deeling van eenen logarithmus, voor worteltrekking uit eene
breuk zonder geheelen, dient men ook in het quotient te hebben
— 10. Men vermeerdert en vermindert daartoe den logarithmus, of
eigenlijk den Index, zooveel als noodig is om dit te verkrijgen. Bij
voorbeeld, om te trekken den tweede-magts-wortel uit O, 7921 , of
den derde-magts-wortel uit 0,091125 , gaan wij dus te werk:
log. 0,7921 = 9,8987800 — 10 = 19,8987800 — 20
2---
log. O, 7921 =............9, 9493900 — 10
dus 0,7921 ....... 0,89.
log. 0,091125 = 8,9596375 — 10 = 28, 9596375 — 30
3-——
log. 0,091125 ....... 9,6532125 — 10
dus 0,091125 ......=-. 0,95.
Nog moet ik ü opmerkzaam maken op den logarithmus van, 1 ge-
deeld door zeker getal, of, zoo als dit genoemd wordt, van het omge-