Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
den Jer bogen over. Jl - i , A -'I , A - ^ enz. zijn dus de koor-
den van 10, 20, 30 enz. tol 90 graden. Op gelijke wijze als bij
de lengte schaal, trekken vfij nog 10 lijnen evenwijdig aan A-SS,
op gelijken afstand van elkander. Op de laatste maken wij Z -10
— A - \ , L - 10 A - 2 enz., trekken de schuine dwars-
lijnen A - , 2 - 30, 3 - 40 enz. tot 8-90 toe, alsmede
de 9 - 90, en onze koordenschaal is gereed. Daar echter de koor-
den der enkele graden even min gelijkmatig toenemen als die van 10
tot 10 graden, zoo zijn de tusschenliggende wel niet volkomen juist,
doch het verschil is uiterst gering. Te meer zal U daarvan overtuigen
het volgende tafeltje, waaibij gij wel moet in acht nemen, dat dit
geene volstrekt juiste, maar voldoend benaderde getallen zijn , echter
naauwkeuriger berekend dan men door de meest juiste meting zou kun-
nen bekomen.
'1 .
> . ^ •
, .....-H-