Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
C IJ R S l' S
VAN
D R I E II O E K S m Ë T I M G.
KoonnE NS c ha a Wj.
v<
olgens uwen wensch , rnijn Leerling! zullen wij uwe aanvanke-
lijk verkregene kundigheden in Reken- , Stel- en Meetkunst, trachten
toe te passen op de Driehoeksmeting , die met volle regt mag worden
genoemd het merg der Zeevaartkunde.
Gij kent het gebruik van den transporteur bij het meten en teekenen
van hoeken. Zoo ook kent gij de tiendeelige schaal voor regie lijnen
fig. 1. Minder bekend is U de Koordenschaal, tot het meten van
hoeken , die , even als de lengteschaal , op de zoogenoemde pleinscha-
len voorkomt. Laat ons eens eene koordenschaal vervaardigen, ten
einde met dezelve nader bekend te worden.
Daartoe beschrijven wij in den regten hoek JOB fig. 2 , met eenen
straal naar welgevallen , het quadrant ^B, Met denzelfden straal uit
A den boog OC, en uit B den boog OD beschreven, en de lijnen
OC, OD, AC, BD getrokken hebbende, zoo zijn AOC en BOD
gelijkzijdige driehoeken , waaruit volgt
LAOC—m° derhalve ll50C=30°,
LBOD — QO° derhalve L ADD = '30°,
alzoo ook L COD = 30°.
Verdeelen wij nu, hetwelk echter niet wel anders kan dan door
beproeving, de bogen AD, DC, OB , elk in drie gelijke deelen in
E, F, G, H, I, K, dan is het quadrant verdeeld in 9 gelijke
deelen elk van 10 graden.
Nu trekken wij uit A eene regte lijn, bij voorkeur eene raaklijn
aan het quadrant, dus loodregt op , en brengen daarop de koor-
1