Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O R B E RI G T. vn
gunstig zal denken, laat ïk aan teders bescheiden oordeel over ; keusche
teregtwijzing zal mij hoogst aangenaam zijn.
Taalkundigen mogen mij vergeven , dat ik soms de welluidendheid
aan de duidelijkheid heb opgeofferd; zoo mede , dat tk , in navolging,
al de benamingen der goniometrische lijnen, zelfs Sinus en Cosinus Ver-
sus, vrouwelijk heb genomen.
Bij zooveel cijferwèrk zoude hel te bevreemden zijn , zoo niet hier of daar
reken- of schrijffouten waren ingeslopen. Ten opzigte van drukfeilen heb
ik getracht naauwlettend te zijn; hieromtrent kan ik niet genoeg roemen de
hulpvaardige medewerking van den Wel Ed. Heer J. Deeleuan , alsmede
van mijnen vriend en leerling in Ifïs- en Werktuigkunde, den Heer
3. van Harte, die bovendien de teékening der platen heeft gelieven op
zich te nemen.
En hiermede, geachte Onderwijzers, beveel ik dit mijn werkje meer wel-
willendheid aan, ter medewerking tot het doel [Stiermans-Gemack, zegt
Joost van baeenj, waartoe ik hel in de eerste plaats bestemde. Uwe
goedkeuring zoude de streelendste voldoening zijn voor
Uwen Mede-Onderwijzer
Deventer, Augustus 1842. den SCHRIJVER,