Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
"WQ dienen Ie eindigen , want, zoo als gij mij gezegd hebt, uw
Kapitein Terwacht u. Zijn wensch dat gij , aan boord komende , klaar
mögt zijn met de driehoeksmeting , geeft mij hoop dat hij u in gele-
genheid zal stellen , die toe te passen op het Tak dat aanvankelijk uwe
keuze is , en hoogstwaarschijnlijk zal blijven ; en ik twijfel niet, of gij
zult van zijne onderrigtingen alle mogelijke partij trachten te trekken.
Niet elke bewerking, waarvan men aan boord zich bedient, zult gij
begrijpen ; doch uwe verkregene vaardigheid in het gebruik van Loga-
rithmen- en Sinus-Tafels, zal u bij de uitvoering daarvan zeer te stade
komen. Wanneer gij na volbragte reis, eenigen tijd aan de studie
kunt wijden , hoop ik in de gelegenheid te zijn , het schoone werk
Tan onzen diep betreurden Yorsseluan dk Heer met u onder handen
te nemen, en gij zult gewis met mij Terwonderd staan , over de ver-
nuftige toepassingen, die onder anderen door onze landgenooten Doü-
wes, Bingua , Hazewinksl en anderen, van Driehoeksmeting op
Zeevaartkunde zijn gemaakt.
En nu, mijn Yriend! herhaal ik den wensch, waarvan ik u by
vroeger afscheid den zin heb verklaard;
Vaar met God! zoo zult gu wel varen !