Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
XXIL SALOMO.
1 Vr. Wie was Salomo?
Antw. Salomo was de tweede zoon van David en
Bethseba.
Bij den Heere bemind („Jedidja"), met groote gaven,
door zijne ouders en den Profeet Nathan godvruchtig opge-
voed. 2 Sam. 12: 25.
2 Vr. Waarin toonde God zijn bijzonder welgeval-
len aan Hem?
Antw. Koning geworden 18 jaren oud, bad hij in
Gibeon den Heere om een verstandig hart en de Heere
gaf het hem met rijkdom en eere daarenboven.
Salomo was wijzer dan alle menschen en rijker dan alle
koningen van zijnen tijd. 1 Kon. 3: 5—14. 4: 29—31.
3 Vr. Waardoor kenmerkt zich Salomos regeering?
Antw. Salomo was een vredevorst en hij had vrede
van al zijne zijden rondom.
En Juda en Israël woonden zeker, een iegelijk onder zijnen
wijnstok en onder zijnen vijgeboonif van Dan tot Berséba, zoo-
dat Salomo nu den tempel bouwen kon en vele burgen en
steden. 1 Kon, 4: 24, 25. 1 Kroniek, 22: 9.
4 Vr. Wanneer werd de tempel gebouwd ?
Antw, In het 480ste jaar na Israëls uittocht uit
Egypte, het vierde jaar van Salomos regeering, werd
de bouw begonnen.
Vele duizenden menschen, met Tyrische bouwkundigen,
arbeidden daaraan; hout en steen werd geheel toebereid aan-
gevoerd, zoodat geen hamer noch bijl of eenig ijzeren gereed-