Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
13 Vr. Wat volgde daarop?
Antw. Tot straf voor het volh wegens deszelfs her-
haalde oproeren en tot straf voor David wegens zijnen
hoogmoed zond de Heer eene zware pestilentie ^
die voortging tot aan den dorschvloer van Oman den Je-
busiet op den berg Moria, waar David offerde en nu de
plaats bestemd werd voor den tempel. 2 Sam. 24: 15, 16,
25. 1 Kroniek. 22: 1.
14 Vr. Hoe was Davids einde?
Antw. In plaats van Adonia, den oudsten van Da-
vids nog levende zonen, liet David Salomo door den
priester Zadok tot koning zalven, gaf hem wijze en
rechtvaardige voorschriften en stierf 1015 v. C. na
veertigjarige regeering, 70 jaren oud,
zoo oud als geen koning in Juda na hem geworden is,
zat van dagen, rijkdom en eere, 1 Kon. 1: 5—7, 39. 2:
1—n. 1 Kroniek. 29: 28.
15 Vr. Wat is er over het geheel van David aan
te merken?
Antw. De H. Schrift geeft van hem na zijnen dood
de getuigenis, dat k^ gedaan had wat recht was in de
oogen des Heeren en niet geweken was van alles wat Hij
hem geboden had al de dagen zijns levens, dan alleen
in de zaak van Uria den Hethiet,
David was de merkwaardigste en voortreffelijkste koning
van Israël, stamvader van den Messias, voorbeeld van dezen
als Koning der strijdende Kerk, profeet van de verlossing en
liefelijk in psalmen Israels, 1 Kon. 15: 5. Hand. 2: 30.
2 Sam. 23: 1. Sirach 47: 1 — 13.