Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
in het land onder den veldheer Pompejus, die Jeruza-
lem en den tempel innam (63 v. C.).
14 Vr. Wat viel daarbij opmerkelijks voor?
Antw. Pompejus ging met zijne legerhoofden in den
tempel, ook in het Allerheiligste,
bezag al de kostbaarheden, ook den grooten tempelschat,
doch liet alles onaangeroerd en gaf alleen zijne verwonde-
ring te kennen, dat de Joden hunnen God zonder eenig
beeld vereerden.
15 Vr. Wat werd er nu van het Joodsche koninkrijk?
Antw. Geheel het Joodsche land werd aan de Ro-
meinen cijnsbaar en alzoo ging op nieuw en voor altoos
de vrijheid des volks verloren.
16 Vr. Wie werd ten laatste beheerscher van het land ?
Antw. De Romeinen maakten eindelijk Herodes,
eenen Idumeër, tot koning der Joden,
die al wat van het Makkabeesch geslacht nog overig was
uitroeide en met groote wreedheid regeerde.
17 Vr. Bleef onder dit alles de hoop op verlossing
bewaard ?
Antw. Door de benauwdheid der tijden werd het
verlangen naar de verschijning van den beloofden Ver-
losser zeer opgewekt.
Doch de meesten dachten aan een wereldsch koning, die
hen van hunne verdrukkers zou vrijmaken en slechts weini-
gen wisten van de ware vertroosting Israëls.
18 Vr. Werd de Goddelijke belofte vervuld?