Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
5 Vr. Waardoor onderscheidden zich de Farizeën
voornamelijk ?
Antw. De Farizeën waren tegen al het vreemde ge-
kant, erkenden het gansche O. T. als Gods woord
en hielden streng op de wet van Mozes,
maar daarbij ook op de overltveringen en inzettingen der
Ouden (Matth. 15: 2) en verzetten zich moedig tegen iedere
schending daarvan bij volk of vorst.
6 Vr. Waartoe bracht hen deze wettischheid ?
Antw. Zij vervielen grootendeels in schijnheiligheid
en eigengerechtigheid en meenden door hunne plichtsbe-
trachting een recht bij God op loon te hebben.
7 Vr. Waardoor kenmerkten zij zich tegenover de
Sadduceën nog meer?
Antw. De Farizeën hielden vast het bestaan van
hoogere geesten en de onsterfelijkheid der zielen met
vergelding; ook leerden zij eene opstanding,
of althans nieuwe belichaming — doch alleen der vromen
en wel tot een aardsch leven in het Messiasrijk.
8 Vr. Wat kenmerkte bijzonder de Sadduceën?
Antw. De Sadduceën achtten de luisterrijke herstel-
ling van het Joodsche volk onmogelijk en buiging onder
de vreemde macht voor het burgerlijke welzijn noodig.
Zij loochenden het persoonlijk voortbestaan des menschen
na dit leven, geloofden geen opstanding, geen engel noch
geest en verzonken al dieper in ongeloof en vrijgeesterij on
leefden alleen voor deze tegenwoordige wereld — in strijd
tegen de leer van Mozes, wiens boeken zij anders nog aan-
namen.