Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
XLL VERVOLG.
1 Vr. Door wien werd de vrijheidskrijg voortgezet?
Antw. Door Judas broeder Jonathan en daarna door
zijn broeder Simon,
die eindelijk het land vrij maakte en van het vergaderde
volk voor zich en zijne nakomelingen de waardigheid ont'
ving van Vorst en Hoogepriester, tot dat er een getrouw Pro-
feet zou opstaan. 1 Makk. 14: 41.
2 Vr. Wat wedervoer Simon?
Antw. Deze voortreffelijke priestervorst werd door
zijnen schoonzoon te Jericho omgebracht en zijn zoon
Johannes HyrJcanus werd vorst en hoogepriester in zijne
plaats. 1 Makk. 16: 11—22.
3 Vr. Hoe werd het onder zijn bestuur?
Antw. Hyrkanus regeerde wijs en voorspoedig.
Hij veroverde Samaria en Galilea, verwoestte den tempel
op Gerizim, zoodat eindelijk weer al de Joodsche landen aan
deze zijde van de Jordaan onder zijne heerschappij vereenigd
waren, en het volk, nu van vreemden geheel onafhankelijk,
nam toe in macht en rijkdom.
4 Vr. Waardoor werden onder deze gelukkige regee-
ring onlusten verwekt?
Antw. Veel gisting en tweespalt werd nu en ver-
volgens veroorzaakt door de Parizeen en Sadduceën,
twee sekten en partijen, die in godsdienst en staatkunde
onverzoenlijk tegen elkander stonden en reeds opgekomen
waren sedert de Grieksche invloed op het Jodendom aanving.