Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
Door de trefifende gelijkenis van het ooilam des armen en
op de krachtige aanspraak van den profeet brak den koning
het hart en hij barstte uit in de schuldbekentenis: ik heb ge-
zondigd tegen den Heere! waarop de profeet, ziende zijne
benauwdheid, hem in den naam van God de vergeving aan-
kondigde. 2 Sam. 12: 1—14. Ps. 51: 6. 32: 5.
10 Yr. Maar had deze zonde Davids geen droevige
gevolgen ?
Antw. Ja, zijne zonden werden nagedaan door Amnon
aan Thamar, door Absalom aan Amnon, en Ahsalom kon
daarna het volk van David afvallig maken. 2 Sam. 13:
1, 19, 28. 15: 1—6.
11 Vr. Hoe liep het met Absalom af?
Antw. Onder Absaloms aanhangers maakte de Heere
den listigen raad van Achxtófel, om David inderhaast
te overvallen, door Husaï tot zotheid
en David kon zijn leger zamelen, hetwelk onder Joab,
Abisaï en Ithaï het talrijke heir der oproerlingen sloeg,
waarop Absalom met het hoofd tusschen de takken van
eenen eik geklemd in Ephraims woud door Joab werd door-
stoken, tot bittere smart voor David. 2 Sam. 17: 14. 18: 14.
12 Vr. Waardoor bezondigde David zich nog in
den laatsten tijd zijner regeering?
Antw. Nadat ook de opstand van Seba bedwongen
en David weder in zijn koninkrijk bevestigd was en hij
al zijne vijanden onderworpen had, beval hij het volk
te tellen.
Door hoogmoed gedreven, misschien ook om eene staande
legermacht op te richten en Israël tot eenen krijgsstaat te vor-
men. 2 Sam. 20-: 2, 22. 24: 12.