Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
wier godsdienstijver en vaderlandsliefde ontgloeide en die
zelfs onder de wreedste martelingen aan de waarheid getrouw
bleven. 1 Makk. 1 : 56, 66. Hebr. 11: 37, 38.
10 Vr. Waarmede begon de kleine hulp, bij Daniël
(11: 34) beloofd?
Antw. De priester Mattathias gaf het sein tot weer-
stand tegen de verdrukkers,
daar hij in zijne geboortestad Modin eenen afvalligen Jood,
die voor aller oogen den afgoden wilde offeren, en den ko-
ninklijken bevelhebber versloeg en het opgerichte altaar ver-
brak, 167 V. C. 1 Makk. 2: 1—30.
11 Vr. Door wien werd de godsdienst hersteld?
Antw. Door den derden van Mattathias vijf zonen.
Judas, bijgenaamd Mdkkahi,
hameraar, omdat hij de vijanden dapper klopte; deze kon
na veel strijdens tegen de Syriërs Jeruzalem binnentrekken
en den tempel reinigen. 1 Makk. 4: 36.
12 Vr. Wat. was daarvan het gevolg?
Antw. De levietische offerdienst werd weer begonnen
en heeft van toen tot de verwoesting van Jeruzalem voort-
geduurd; ter gedachtenis werd het feest der vernieuwing des
tempels ingesteld, 165 v. C. 1 Makk. 4: 56—59. Joh. 10: 22.
13 Vr. Bleef het Joodsche volk nu vrij?
Antw. Eene nieuwe verdrukking begon en Judas
maakte eindelijk een verhond met de Jiomeinen,
Doch hij, die met de hulp van Israëls God altijd had ge-
wonnen, verloor nu aanstonds tegen de Syriërs slag en leven.
1 Makk. 8: 17. 9: 18.