Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
5 Vr. Wie van de Egyptische koningen was den
Joden bijzonder genegen?
Antw. Ftolemeüs Filadelfus, die later zelfs geroemd
werd als de aanlegger van de Grieksche overzetting des
de vertaling der LXX, welke bij de Grieksch sprekende
Joden bijzonder in de verstrooiing in algemeen gebruik kwam
en het middel werd, waardoor vele Heidenen met Gods woord
bekend en jodengenooten werden.
6 Vr. Aan wie werd vervolgens het Joodsche land
onderworpen?
Antw. Aan de koningen van Syrië,
Dezen brachten zware verdrukkingen over de Joden, aller-
meest Antiochus Epifanes, die hen wilde dwingen tot Griek-
sche godsdienst en zeden.
7 Vr. Hoe was toen het bestaan des volks?
Antw. Door toedoen van den goddeloozen hooge-
priester Jason werden Heidensche gebruiken ingevoerd.
Niet alleen het volk, maar zelfs priesters vermaakten zich
met Heidensche spelen en ook der werd de neiging daar-
toe ingeplant. 2 Makk. 4: 7—15.
8 Vr. Wat deed eindelijk de Syrische koning?
Antw. Antiochus verbood besnijdenis en Joodschen
godsdienst op straf des doods,
beval al de afschrijten der heilige Boeken te verbranden; de
tempel werd aan Jupiter gewijd en voor den afgodischen dienst
ingericht: een gruwel der verwoesting in het heiligdom, door
Daniël voorspeld. 1 Makk. 1: 47—65. Dan. 11: 31.
9 Vr. Hoe hield zich daaronder het volk?
Antw. Velen werden afgodendienaars, doch er kwa-
men ook oprechte Israëlieten ten voorschijn,