Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
XL. DE LAATSTE VIEKHONDERD JAEEN.
1 Vr. Waaruit kan men de geschiedenis van het
verbondsvolk na Maleachis tijd kennen?
Antw. Over den tusschentijd van Maleachi tot het
Nieuwe Verbond vinden wij berichten in de apocriefe
hoeken ,
onder welke het eerste boek der Makkabeën uitmunt, en
voornamelijk in de werken van den Joodschen historieschrij-
ver Flavius Josefus, die 37 n. C. werd geboren, doch zelf
vreemd van het Christendom bleef.
2 Vr. Bleef het Joodsche land onder de heerschappij
der Perzen?
Antw. Neen, 200 jaren na de wederkeering der
Joden uit de Babylonische gevangenis kwam het Perzi-
sche rijk in de macht der Grieken,
die het onder aanvoering van den Macedonischen koning
Alexander den Groote veroverden: deze was de geitenhok van
het Westen, door Daniël 8: 5 gezien. Grieksche taal en zeden
werden nu alom in het Oosten verspreid. 1 Makk. 1: 1—5.
3 Vr. Hoe handelde Alexander met de Joden?
Antw. Door eene bijzondere ontmoeting gunstig ge-
stemd bevestigde hij hun al de godsdienstige en bur-
gerlijke vrijheden, die hun door de Perzen verleend waren.
4 Vr. Hoe ging het na Alexanders dood (323 v. C.)?
Antw. Zijne legerhoofden verdeelden de veroverde
landen onder zich en het Joodsche land kwam na eenige
wisseling onder de Egyptische koningen
(301 v. C.), die het, bijna 100 jaren lang, mst wijsheid
en zachtheid bestuurden. 1 Makk. 1: 6—9.
II. 5