Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
15 Vr. Welke weldaad bewees God hun nog?
Antw. God verwekte omtrent of kort na het einde
van Nehemia den profeet Maleachi, den laatsten van de
Profeten des Ouden Testaments (400 v. C).
16 Vr. Wat leerde hij?
Antw. Maleachi bestrafte de priesters en Levieten,
die den godsdienst bedierven en verachtelijk maakten,
en het volk, dat weer dezelfde zonden bedreef, tegen welke
Nehemia had geijverd. Mal. 1:6. 2: 7, 8.
17 Vr. Waardoor bemoedigde hij de getrouwen?
Antw. Hij voorspelde de komst van den Messias en
diens wegbereider,
het oordeel over de godverachters en heil voor de recht-
vaardigen door de verschijning van de Zon der gerechtigheid.
Mal. 3: 1, 18. 4: 2.
18 Vr. Welke algemeene vermaning gaf hij het volk
voor de toekomst?
Antw. Omdat er van nu aan geen Profeet meer zou
optreden, vermaande Maleachi het volk, zich te houden
aan het geschreven woord
en zich daarin naarstelijk te oefenen: hij zeide voor al de
volgende geslachten: gedenkt der wet van Mozes! Mal. 4: 4.
19 Vr. Was er nu dan geen Profeet meer noodig?
Antw. Het geschreven woord was voor de volgende
tijden genoeg,
om eenen ieder, die de waarheid zocht, in het zaligma-
kende geloof te onderwijzen en door Gods bijzondere voor-
zienigheid hebben de Joden al de (canonieke) Schriften ook
met groote zorgvuldigheid bewaard. Bom. 3: 2.