Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
11 Vr. Wat deed hij in het bijzondere?
Antw. Nehemia reinigde Israël van tle Heidenen,
weerde de ontheiliging van den sMat en de huwelijken
met Heidensche vrouwen.
Hij verdreef zelfs den kleinzoon van den hoogepriester El-
jasib, Manasse, die eene dochter had van Saneballat. Neh.
13: 15, 23, 28.
12 Vr. Waartoe gaf dit aanleiding?
Antw. Saneiallat bouwde den Samaritaanschen tempel
op den berg Gerizim en stelde er Manasse tot opper-
priester aan. Deut. 11: 29.
13 Vr. Wat was verder daarvan het gevolg?
Antw. De Samaritanen werden door Manasse met de
Heilige Schriften bekend,
van welke zij echter alleen de vijf boeken van Mozes aan-
namen, die later in hunne taal werden overgebracht; de af-
godendienst werd nu bij hen geheel afgeschaft en zy zochten
God to dienen naar de voorschriften van Muzes.
DE LAATSTE PROFEET.
14 Vr. Hoe was vervolgens de godsdienstige en ze-
delijke toestand van het wedergekeerde volk?
Antw. De Joden hadden nu wel afkeer van den
Heidenschen afgoden- en beeldendienst, doch sloegen groo-
tcn deels over tot ongeloof,
verachting van den godsdienst en van de Goddelijke heils-
beloften.