Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
Antw. Saneballat, bevelhebber te Samaria, en andere
vijanden poogden het te verhinderen.
Toch werden de muren schielijk opgebouwd en plechtig in-
gewijd, waaraan ook Ezra deel nam. Neh. 2: 19. 6:15. 12:36.
7 Vr. Hoe werkten Ezra en Nehemia samen?
Antw. De priester leerde, de landvoogd regeerde.
Ezra arbeidde in het woord en de leer: hij verzamelde de
tot daartoe geschrevene boekeu des O. T. en liet ze zorg*
vuldig afschrijven en onderwees het volk; Nehemia hielp hem
in de toepassing en uitvoering der Goddelijke wet.
8 Vr. Wie hadden vroeger ook zoo bij de weder-
gekeerden hand in hand gewerkt?
Antw. De hoogepriester Jozua en de vorst Zeruhbahel
— de kerkelijke overheid en de burgerlijke —, waarvan bij
den Profeet gezegd wordt: deze zijn de twee olietakken, die
voor den Heere der gansche aarde staan, door welke Hij licht
en zegen wil geven in het land. Zach. 4: 14.
9 Vr. Welke heilzame instelling is toen misschien
ook reeds begonnen?
Antw. Men begon synagogen te bouwen,
die vervolgens in Jeruzalem en in het gansche land zeer
talrijk werden, godsdiensthuizen, waar men vergaderde tot
gemeenschappelijk gebed en voorlezing der Heilige Schrift,
zonder offerdienst.
10 Vr. Bleef Nehemia te Jeruzalem?
Antw. Ka 12 jaren ging hij naar Susan tot zijnen
koning terug.
Doch wegens de zware misbruiken, die weldra weer bij de
Joden indrongen, kwam hij na eenige jaren wederom te Je-
ruzalem en zorgde met gestrengheid voor de handhaving van
Gods wet. Neh. 13: 6.