Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
— door de verschijning van Christus, meerder dan Salomo.
Hagg. 2: 8, 10.
10 Vr, Wie profeteerde met Haggaï?
Antw. Zachariay die twee maanden later dan Haggaï
begon te prediken,
veel profetische gezichten had, van Christus zeer kenmer-
kende bijzonderheden voorspelde en de heerlijke belofte ver-
kondigde: de Heere zal tot koning over de gansche aarde zijn;
te dien dage zal de Heere één zijn en zijn naam één» Zach. 9:
9. 11 : 12, 13. 13: 7. 14: 9.
11 Vr. Droeg God ook zorg voor de achtergehlemne
ballingen ?
Antw. Ja, God beschikte, dat de Perzische koning
A/iasvéros eene Joodsche wees, Esther, tot gemalin koos,
die haar volk van dreigenden ondergang redde.
12 Vr. Wie was AAasverosF
Antw. Een wispelturig tiran, anders genoemd.
In de wereldgeschiedenis bekend door zijnen ongelukkigen
krijgstocht tegen de Grieken, dien hij in het derde jaar zijner
regeering met zijne grooten beraamde en van welken hij eerst
tegen het zevende jaar zijns rijks naar Susan was teruggeko-
men: van daar dat E&ther, reeds in het 3de jaar gekozen,
eerst in het 7de tot hem genomen werd. Esth. 1:3. 2: 16.
13 Vr. Wie bracht de Joden in gevaar?
Antw. Ilaman, eerste staatsdienaar van Ahasvéros,
een bitter vijand van de Joden, bijzonder van Morde-
chai, den oom en pleegvader van Esther (Hadassa).
Hij werkte bij den lichtzinnigen koning in het twaalfde jaar
zyner regeering het bevel uit, dat al de Joden in geheel zijn
rijk zouden worden omgebracht. Esth. 3: 2.