Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
Doch niet gezind om van hunne dwalingen af te staan en
God naar zijn woord te dienen, werden zij door de Joden
afgewezen en verbitterd. Ezra 4: 3.
6 Vr. Waardoor werd aan de tegenwerking der Sa-
maritanen bij het Perzische hof een einde gemaakt?
Antw. Darius Hystaspis gebood de volvoering naar
het bevelschrift van Cyrus,
dat te Achmetha in den burg, het koninklijke zomerverblijf
in Medië, was gevonden en in vier jaren werd nu het ge-
bouw voltooid en ingewijd, 516 v. C. Ezra 6: 2, 3, 15.
7 Vr. Was deze tweede tempel aan den eersten gelijk?
Antw, Hij was uitwendig grooter dan de tempel van
Salomo, 66 ellen hoog en 60 breed, maar het Heilige
der Heiligen was ledig.
Ter plaats van de arke des verbonds, bij de verwoesting
verbrand, lag een steen, op welken de hoogepriester op den
verzoendag het reukvat stelde; in het Heilige slechts één gou-
den kandelaar en ééne tafel der toonbrooden, met het reuk-
offeraltaar; in het voorhof een steenen brandofferaltaar met
een bekken. Ezra 6: 3.
8 Vr. Welk Profeet predikte onder het wederge-
keerde volk?
Antw. Haggaïy zelf misschien een der wedergekeer-
den, spoorde krachtig tot den tempelbouv) aan,
leerende, dat men Goddelijke zaken vóór aardsche en tij-
delijke moet bevorderen, omdat God anders ook tot de
tijdelijke zijnen zegen niet wil geven. Hagg. l: 8—11.
9 Vr. Waardoor bemoedigde hij?
Antw. Haggaï voorspelde, dat de Wensch aller Hei-
denen zou komen en dat de heerlijkheid van dit laatste
huis grooter zou worden dan van het eerste