Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
5 Yr. Om welke redenen mocht dan David zijn
voornemen niet volvoeren?
Antw. David zou den tempel niet bouwen, omdat
hij een krijgsman was en veel iloeds op de aarde had
vergoten,
en van ioege.de oorlogen, waarmede de vijanden hem nog
omsingelden. 1 Kroniek. 22: 8. 1 Kon. 5: 3.
6 Vr. Was David tegen zijne vyanden voorspoedig?
Antw. Hij overwon al de omwonende vijanden
en zijn koninkrijk breidde zich uit van den Eufraat tot
aan de Middellandsche zee, van den Libanon tot aan de ^ra-
hische zee, naar de belofte aan Abraham gedaan Gen. 15: 18.
7 Vr. Hoe regeerde hij?
Antw. David was in zijne regeering over het geheel
aan God getrouw, een man naar Gods hart, rechtvaar-
dig en wijs.
Door den Heiligen Geest bezield had hij zelf voor zich en
zijne opvolgers het plan gemaakt van een godvruchtig en
getrouw bestuur in den 101 Psalm, een regentenspiegel, in
Christus regeering volkomen verwezenlijkt.
8 Yr. Tot welke zware zonde verviel David?
Antw. Door zijnen voorspoed bedwelmd beging de
koning overspel met Batliséba^
de huisvrouw van eenen zijner getrouwste krijgsoversten,
i/na, die bij het heir was, dat onder Joabs aanvoering Rab-
ba, de hoofdstad der Ammonieten belegerde, en hij veroor-
zaakte den dood van haren man, om haar te nemen. 2 Sam.
11: 14, 15.
9 Yr. Werd hij uit zijnen diepen val weer opgericht?
Antw. Ja, daartoe zond de Heere na omtrent een
jaar Nathan tot David.