Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
XXXVIII. VERLOSSING UIT BABEL. BOUW
VAN DEN TWEEDEN TEMPEL.
1 Vr. Door wien beschikte God vrijheid; voor zijn
volk om uit Babel te gaan?
Antw. Door Kores (Gyrus), den koning der Perzen,
die na den dood van Darius den Meder de regeering over
Babylonië aanvaardde en aanstonds afkondigde dat de Joden
naar hun land mochten trekken met bevel, den tempel te
Jeruzalem te bouwen, 536 v. C. Ezra 1: 1—4,
2 Vr. Waarom was Cyrus den Joden genegen?
Antw. De Perzen waren welwillend jegens het Jood-
sche volk, omdat ook zij den afgodendienst verfoeiden,
en Cyrus bijzonder, dewijl Daniël hem zal hebben bekend
gemaakt met hetgeen God reeds 200 jaren te voren van hem
bij name had voorzegd door Jezaja, (45: 1-3.)
3 Vr. Maakten er velen van de verleende vrijheid
gebruik ?
Antw. Omtrent 50000 man, meest uit de stammen
Juda, Benjamin en Levi, togen uit Babel,
met de heilige tempelvaten, die Cyrus hun wedergaf, on*
der aanvoering van Zerxtbbabel, Sealthiëls zoon, met den
hoogepriester Jozua, zoon van Jozadak. Ezra 2: 64, 65. 1: 11,
4 Vr. Hoe ging het met den tempelbouw?
Antw. De bouw van den nieuwen tempel werd reeds
in het tweede jaar begonnen, doch door de lagen der
Samaritanen 15 jaren lang gestaakt. Ezra 3:8. 4: 24.
5 Vr. Waarom waren de Samaritanen vijandig?
Antw. Zij wilden mede bouwen, om daarna gelijke
rechten aan den tempel en gemeenschap van godsdienst
met de Joden te hebben.