Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
en de koning bij een dartelen maaltijd met eenmaal eene
hand aan den wand zag schrijven en geen zijner Wijzen het
schrift kon lezen: toen werd op raad der koningin-moeder
Daniël geroepen, die het las en den ontstelden koning aan-
kondigde, dat zijn einde was gekomen. Dan. 5: 1 , 5, 25—29.
5 Vr. Werd dit ook bevestigd?
Antw. In dienzelfden nacht drongen de Perzen on-
der Kores (Cyrus) het zorgelooze Babel binnen en Bel-
sazar werd gedood, 538 v. C. Dan. 5: 30.
6 Vr. Hoe ging het daarna met Daniël?
Antw. Darms de Meder, schoonvader en moeders-
broeder van Cyrus, werd koning van Babel en verhief
Daniël tot hooge macht. Dan. 6: 1—4.
7 Vr. Wat wedervoer Daniël toen?
Antw. De Heere heeft Daniël uit het geweld der
leeuwen verlost.
De grooten, nijdig op Daniël, bewogen den koning, te
gebieden, dat gedurende 30 dagen niemand eene bede zou
doen dan alleen tot den koning (als zijnde de zichtbare ver-
schijning van den hoogsten God Ormwrrf); Daniël bleef zijnen
God aanbidden, werd in den leeuwenkuil geworpen, maar
wonderbaar door God bewaard en hoog geëerd bij Darius en
bij diens opvolger, Kores den Perziaan. Dan. 6: 26—29.
8 Vr. Zocht Daniël bij zijnen voorspoed ook het
goede voor zijn volk?
Antw. Ja, hij vastte en bad aanhoudend om de
wederoprichting van Jeruzalem.
Opgewekt door dè schriften van Jeremia, waarin hij las,
dat de balJingscbap 70 jaren zou duren, die nu ten einde
liepen, en vreezende, dat om de zonden des volks de ver-
lossing uitbleef. Dan. 9: 1—3, 18.