Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
verscheen bij hen in den oven en geen haar werd hun
verzengd.
7 Vr. Welken indruk maakte dit op Nebukadnezar?
Antw. De verschrikte koning deed de drie mannen
uit den oven komen en verhief hen tot hooger eer
en gebood op straf des doods, dat niemand in geheel zijn
rijk hunnen God mocht lasteren: want, zeide hij, er is geen
ander God, die alzoo verlossen kan. Dan. 3: 28, 29. Hebr.
11: 34.
8 Vr. Wat is vervolgens Nebukadnezar overkomen?
Antw. Nadat hij door eenen vreeselijken droom, dien
Daniël hem uitlegde, te vergeefs was gewaarschuwd,
werd hij wegens zijnen hoogmoed door God gestraft met
razernij,
waardoor hij in eenen dierlijken toestand verviel en zelf
meende een dier te zijn cn, van de menschen verwijderd,
gras at als de ossen (lykanthropie) Dan. 4: 33.
9 Vr. Werd de koning van deze straf nog weer
bevrijd ?
Antw. God herstelde hem en dankbaar maakte hij
nu in zijn rijk bekend, welk een wonder aan hem de
Allerhoogste gedaan had,
die machtig is om te vernedei:en degenen, die in hoogmoed
wandelen. Niet lang daarna stierf hij 563 v. C. Dan. 4: 34—37.
10 Vr. Van welken gevangene wordt ons uit dien
tijd nog eene bijzonderheid bericht?
Antw. Jojachin, de koning van Juda, werd door
Nebukadnezars zoon en opvolger Evilmerodach uit het
gevangenhuis verheven,