Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
Al zijne wijzen (Magiërs) konden het hem niet zeggen en
zouden in stukken gehouwen worden: toen openbaarde God
het aan Daniël en Daniël zeide wat de koning gedacht en
in den droom gezien had en wat het beteekende. Dan. 2: 1.
3 Vr. Wat was de droom?
Antw. De koning had een groot en schrikkelijk
menschenheeld gezien.
1, Het hoofd van goud, 2, horst en armen van zilver, 3,
buik en dyen Tan koper, 4, de schenkelen van ijzer met voeten
van ijzer en leem; daarop was een steen gekomen en had het
beeld aan de voeten geslagen en geheel het beeld was ver-
stoven, maar de steen tot een grooten berg geworden, die
zich over de gansche aarde uitbreidde. Dan. 2: 31—35.
4 Vr. Wat was de uitlegging?
Antw. Het leéld, zeide Daniël, beteekende vier elk-
ander volgende wereldsche koninkrijken, beginnende met
het Chaldeeuwsehe; de steen was het eeuwige rijk Gods,
Deze openbaring werd voor Daniël de grondslag van al
zijne latere voorzeggingen. Dan. 2: 44, 45.
5 Vr. Wat deed Nebukadnezar nu?
Antw, De verbaasde koning erkende den God der
Joden als den hoogsten God en Eechter en verhief Daniël
tot overste der Wijzen en tot stadhouder over de provincie
Babel en zijne drie vrienden Sadrach, Mesach en Abednego
waren zijne helpers, tot groot voordeel voor het Joodsche
volk. Dan. 2: 46—49.
6 Vr. Welke beproeving en wonderbare lewaring
wedervoer vervolgens deze mannen?
Antw. Zij werden gebonden in een gloeienden oven
geworpen, omdat zij het beeld van den afgod Bel, in
het dal Dura^ niet wilden aanbidden; maar een Engel