Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
kadnezar bestemd en in de wetenschappen der Chaldeën
onderwezen.
Doch hij week daarbij niet af van de goede beginselen, die
zijne vrome ouders en trouwe leermeesters hem hadden ge-
leerd. 2 Kon. 20: 18. Dan. 1: 3, 4.
9 Vr. Waaruit bleek aanstonds zijne nauwgezetheid?
Antw. Baniël weigerde met Hananja, Misaël en
Azarja de gerechten van 's konings tafel.
Om zich niet te ontreinigen met vUesch. van afgodische
offeranden of van dieren, die naar Ätozes wet onrein waren,
en met den wijn waarvan vooraf aan de afgoden geplengd
was. Dan. 1: 5—8.
10 Vr. Ging het hun daarbij wèl?
Antw. Ja, God zegende hen.
Bij moeskruid en water waren zij gezonder en schooner dan
de anderen bij vleesch en wijn, zij studeerden vlijtig en na
drie jaren werd bij hun examen geen zoo geleerd en wijs
gevonden als zij en zij kwamen in 's konings dienst, met
Chaldeeuwsche nameu. Deut. 8: 3. Dan. 7, 15, 16, 19.
XXXVL VERVOLG.
1 Vr. Waardoor kwam Daniël tot aanzien?
Antw. God gaf Daniël verstand in gezichten en droo-
men: daardoor werd hij bij Nebukadnezar geëerd gelijk
eens Jozef bij Pharao. Dan. 1: 17.
2 Vr. Wat was de aanleiding daartoe?
Antw. Nebukadnezar was verschrikt door eenen droom ^
dien hij zich niet weer kon te binnen brengen.
3*