Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
Als, zes jaren na zijn optreden, Jeruzalem verwoest was
en de laatste gevangenen uit Juda kwamen met de treurige
berichten van het lot des lands, toen erkende men dat hij
een Profeet des Heeren was en van nu aan verkondigde hij
troostvolle beloften en zijne prediking droeg veel vrucht.
5 Vr. Welke voorzeggingen van Ezechiël zijn bij-
zonder merkwaardig?
Antw. Hij voorspelde een nieuw leven onder den
eenigen Herder of Leidsman, den Messias,
en de tot dat einde noodige opstanding of herleving van
het doode volk en profeteerde in hooge beeldspraak van een
heerlijken kerkstaat: den nieuwen tempel, het heilige land
en de heilige stad, wier naam zal zijn: de Beere is aldaar,
Ezech. 34: 23. 37: 10. 11. 40: 1—4. 48: 35.
6 Vr. Welk profeet heeft onder de ballingen boven
al uitgeblonken?
Antw. De wijze Daniël,
Nog jong zijnde was hij door Nebukadnezar, toen die de
eerste maal, onder Jojakim, Jeruzalem had ingenomen, met
andere aanzienlijke jongelingen naar Babel gebracht en door-
leefde den geheelen tijd der ballingschap. Dan. I: 1.
7 Vr. Waardoor is Daniël belangrijk geworden?
Antw. Daniël werd voor zijne volksgenooten in Babel
wat Jozef voor de vaderen in Egypte was geweest.
Hij verschafte hun de bescherming hunner landsheeren en
werkte eindelijk krachtig tot hunne vrijlating mede; en voor
alle tijden is hij een lichtend voorbeeld van oprechte vroom-
heid bij verleidende en moeielijke betrekkingen en van on-
wrikbaar godvertrouwen onder de zwaarste beproevingen.
8 Vr. Welke opleiding kreeg hij?
Antw. Daniël werd met andere Joodsche jongelingen
uit het koninklijke zaad voor den hofdienst van Nebu-