Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
als Ezra, die hen onderwezen en in de godsdienstige sa-
menkomsten voorgingen: zoo bleef de kennis van de Godde-
lijke leer onder het volk bewaard, ofschoon de afschriften
der Heilige Boeken zeer zeldzaam en kostbaar waren.
XXXV. VERVOLG. EZECHIËL. DANIËL.
1 Vr. Waren er ook Profeten onder de ballingen?
Antw. Eeeds met Jojachin was Ezechiël, eens pries-
ters zoon, weggevoerd.
Hij kwam met vele medegevangenen wonen to Tel-Ahib aan
de rivier Chahoras en had daar zijn eigen huis. Ezech. I: 1.
3: 15. 8: 1.
2 Vr. Heeft hij lang geprofeteerd?
Antw. In het vijfde jaar na zijne wegvoering ontving
Ezechiël in een verheven gezicht de Goddelijke roeping,
om tot zijne medegevangenen te spreken wat de Heere hem
in de mond zou leggen; 22 jaren daarna was hij nog in
zijne profetische bediening. Ezech. 1: 2. 29: 17.
3 Vr. Hoedanig was zijne pj-ediking?
Antw. Hij hield den ballingen hunne zonden en
Gods gerechtigheid voor,
en verkondigde hun de aanstaande geheele voltrekking van
het oordeel Gods over het vaderland, terwijl Jeremia hetzelfde
te Jeruzalem predikte; doch men achtte het weinig en hoorde
naar de ijdele geruststellingen van valsche profeten. Ezech.
13: 1, 2.
4 Vr. Gaf men hem vervolgens meer gehoor?
Antw. Ja, toen men de vervulling zijner dreigin-
gen zag.
II. 4