Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
5 Vr. Hoedanig een gevoelen ontwaakte bij de weg-
gevoerden ?
Antw. Het volk schaamde zich der afgoden,
bij wie het dwaselijlc heil had gezocht en terwijl zij nu
de vtrvulling der vroeger niet geachte bedreigingen ondervon-
den, kregen zij een diepen indruk van de waarachtigheid éQs
levenden Gods en zijner Profeten.
6 Vr. Werden zij dan allen bekeerd?
Antw. Neen, ■ maar in het volk vormde zich meer
en meer een goed deel van oprechte vromen,
die ook den druk der ballingschap het meest gevoelden en
vurig naar Kanaan verlangden.
7 Vr. Leden dezen overlast om hunnen godsdienst?
Antw. Zij moesten ook veel spot en verachting om
hun geloof ondergaan en altijd treurden zij wegens
het gemis van hun land en heiligdom,
waarop de beloften lagen. Aan de rivieren van Babel, daar
zaten zij, ook weenden zij, als zij gedachten aan Sion. Ps. 137:
1—6.
8 Vr. Hoe was de burgerlijke toestand van de in
het Babylonische rijk verstrooide Joden?
Antw. Naar de wereld hadden zij het dragelijk.
Zij konden onder de bescherming van hunne overheden in
stilheid werkende hun brood eten, bezaten huizen en lan.
derijen, groeiden wederom talrijk aan en velen werden door
nijverheid zelfs welvarend.
9 Vr, Zorgde God daar ook voor hunne geestelijke
belangen ?
Antw. God gaf hun kundige en trouwe leeraren,