Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
XXXIV. BABYLONISCHE GEVANGENIS.
1 Vr. Hoedanig moeten wij ons de Babylonische
gevangenis voorstellen ?
Antw. Het was geene opsluiting in gevangenhuizen,
enkelen uitgezonderd, maar ballingschap.
Het joodsche volk werd als kolonisten naar onderscheidene
streken in Mesopotamië gebracht, met verbod, om naar hun
vaderland weder te keeren; zoo deed Nebukadnezar ook met
andere volken.
2 Vr. Tot welk einde deed de koning dat?
Antw. De veroveraar kon aldus de overwonnenen
beter in bedwang houden
dan wanneer hij hen liot in hun eigen land; ook kreeg
hij woeste streken daardoor gebouwd.
3 Vr. Welk oogmerk had God daarbij in het algemeen ?
Antw. De uitrukking van een volk uit zijn land en
zijne verplaatsing bij gedeelten tusschen andere volken
was soms het laatste middel, om eenen ingewortelden
hoozen volksaard te breken,
als de omgieting van een vat in een ander, om het van de
heffe te reinigen en zijnen smaak en reuk te veranderen,
naar Jerem. 48: 11, 12.
4 Vr. Wat beoogde de Heere daarmede bij Israëls
volk in het bijzonder?
Antw, Het Joodsche volk zou daardoor van zijne
ingekankerde neiging tot afgoderij gezuiverd worden.
Ook zou ter voorbereiding voor het koninkrijk Gods onder
de Heidenen een schemer van den waren godsdienst tot de-
zen door Israël komen.