Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
vid, de Heere onze gerechtigheid, en schetste de voorrechten
van Nieuwe Verbond. Jerem. 15:12. 23:5. 33:16. 31:31.
14) Vr. Wat zijn de Klaagliederen van Jeremia?
Antw. Een weemoedige, roerende treurzang op den
kommerlijken toestand van het joodsche volk
vóór en na Jeruzalems verwoesting, met krachtige troost'
spreuken en hartelijke gebeden,
15 Vr. Welk Profeet was gelijktijdig met Jeremia
opgetreden ?
Antw. Ze/anja, afstammeling van David.
Hij voorspelde de verwoesting van Jeruzalem, ma&r ook den
toekomstigen heerlijken toestand van het rijk Gods onder
Israël en de Heidenen, waarbij hij veel van blijdschap spreekt,
gelijk Paulus in den brief aan de Filippiërs,
16 Vr. Wie profeteerde meer in Juda?
Antw. Habahuh, verheven als Jezaja.
Hij voorzeide onder Jojakim de naderende komst der Chal-
deën, maar ook honne straf; door hem sprak de Heere: de
rechtvaardige zal door zijn geloof leven» Hab. 2: 4. Kom. 1 : 17.
17 Vr. Van welken Profeet in Juda is er nog eene
voorzegging overig?
Antw. Van Obadja,
die kort na de verwoesting van Jeruzalem bij de overgeble-
venen onder Gedalja het oordeel Gods over de Edomieten
verkondigde, die zich in Judas onheil hadden verheugd; ook
voorspelde hij den terugkeer der weggevoerden en den her-
bloei des volks, met het slot: het koninkrijk zal des Heeren zijn.