Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
10 Vr. Hoe ging het met het volk dat in het land
was gebleven?
Antw. Nebukadnezar stelde er Gedalja, een vrooin
en oprecht man, tot landvoogd aan,
die te Mizpa, in het midden des lands, ging wonen, maar
weldra door Isma'él, een heftig Jood uit koninklijken bloede,
vermoord werd, waarop al het volh^ uit vrees voor de wraak
der Chaldeën, naar Egypte vlood., met den Profeet Jeremia
en zijnen vriend en schrijver Baruch. 2 Kon. 25: 22—26.
Jerem. 41:2. 43: 7.
11 Vr. Wie was Jeremia^
Antw. De profeet Jeremia was eens priesters zoon
uit Anathoth in Benjamin.
Reeds in het 13de jaar van Jozias regeering, toen hij nog
zeer jong was, door God geroepen om zijn woord te verkon-
digen. Jerem. 1: 1—3,
12 Vr. Hoe was zijn weg?
Antw. Jeremia had bestendig te lijden van priesters
en valsche profeten.
Omdat hij de waarheid sprak en tot bekeering vermaande,
werd hij vervolgd, geslagen, gevangen gezet en men zegt,
dat hij eindelijk in Egypte door zijn eigen volk is gestee-
nigd geworden. Jerem. 11: 21. 36: 26. 37: 15. 38: 6.
13 Vr. Wat is er aangaande zijne voorzeggingen
op te merken?
Antw. Hoe meer de ondergang van het rijk hem
zeker werd, des te helderder en troostrijker werden
zijne uitzichten in de toekomst.
Hij voorzeide niet alleen de verlossing uit Babel, maar
ook dat Christus komen zou, de rechtvaardige Spruit uit Da'