Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
5 Vr. Wat werd nu het lot van stad en länd?
Antw. Al de heilige mten en gereedschappen werden
uit den tempel genomen en naar Babel gebracht, Jer%-
zalem en de tempel werden verbrand (in de maand
Augustus 588 V. C.).
Wat van het volk nog overig was werd gevangen naar
Babel gevoerd en alleen eenigen van "de ärmsten liet men in
het land, om de wijngaarden en akkers te bouwen. 2 Kon.
25: 8—12. Jerem. 52: 12-16.
6 Vr. Hoe lang heeft het koninkrijk van Juda bestaan?
Antw. Het rijk van Juda heeft 133 jaren langer
geduurd dan het rijk der 10 stammen.
Sinds den aanvang van Rehabeams regeering waren er 387
jaren verloopen.
7 Vr. Hoe ging het met het Koninklyke geslacht?
Antw. De aardsche troon van David was nu ledig
en is door geenen zijner nakomelingen weer beklommen.
8 Vr. Wat werd er dan van Gods belofte?
Antw. Het bleek, dat de belofte aan David van
een eenwig koninkrijk op een ander koninkrijk zag,
geen wereldsch, maar een hemelsch en geestelijk rijk, het-
welk Jezus Christus, Davids zoon en Davids Iher, zou op-
richten. Ps 110: 1.
9 Vr. Waarin toonde zich voortgaande de zorg van
God voor de vervulling van die belofte?
Antw. Davids geslacht werd ook na de verstooting
van den aardschen troon toch altijd kenbaar bewaard
en zijn geslachtsregister zorgvuldig voortgezet tot op Chris-
tus, maar met Hem gesloten, die, op den hemeltroon geze-
ten, zich noemt den wortel en het geslacht Davids, Openb.
22: 16.