Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
üria vlood naar Egypte, om zijn leven te redden en ver-
loor het, Jeremia bleef op zijnen post en werd bewaard.
Jerem. 26: 21—24.
10 Vr. Wat wedervoer Jojakim ?
Antw. In het 4de jaar zijner regeering kwam Nehu-
kadnezar, koning van Babel,
die bij Karchemis (Circesium) aan den Eufraat Pharao
Necho geslagen had (606 v. C.)» nam Jeruzalem in en maakte
Jojakim aan zich dienstbaar. 2 Kon. 24: 1.
11 Vr. Wat deed Nebukadnezar meer?
Antw. Hij voerde uitgezochte edele jongelingen,
onder dezen ook Daniël, uit Juda weg naar Babel.
Deze eersie wegvoering wordt gerekend als het begin van
de 70 jaren der gevangenschap, door Jeremia voorspeld.
Dan. 1: 1—6. Jerem. 25: 1,11.
12 Vr. Wat werd vervolgens het lot van Jojakim?
Antw. Drie jaren daarna rebelleerde Jojakim tegen
Nebukadnezar, tot zijn eigen verderf.
Chaldeeuwsche benden liepen nu weer het land af, die den
koning eindelijk honden om hem naar Babel te brengen; nog
onderweg kwam hij om en zijn lijk bleef onbegraven liggen,
gelijk Jeremia voorzegd had. 2 Kon. 24: 1,2. 2 Kron. 36 •
6. Jerem. 22: 19. 36: 30.
13 Vr. Wie kwam nu tot de regeering?
Antw. Jojacltin, de ISjarige zoon van Jojakim, door
dezen reeds 10 jaren te voren koning gemaakt, om de
troonopvolging voor zijn huis te verzekeren. 2 Kon.
24: 8. 2 Kron. 36: 9.
14 Vr. Werd Jojachin in zijne regeering bevestigd?
Antw. Neen, reeds na drie maanden kwam Nehu-