Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
Antw. Toen de koning van Egypte, PJiarao Necho,
door de vlakte van Jizreël wilde trekken tegen de
Chaldeërs, die nu ook over Assyrië heerscliten, betwistte
Jozia hem den doortocht, maar werd geslagen bij Me-
giddo en stierf aan zijne wonden, 610 v. C. 2 Kron.
35: 20—24.
5 Vr. Wat getuigt de Schrift van Jozia enh^i volk?
Antw. De Heilige Schrift zegt, dat er in oprechte
godsvrucht geen koning geweest is gelijk Jozia; maar
het volk bleef in zijne zonden. 2 Kon. 23: 25, 26.
6 Vr. Hoe ging het na Jozias dood?
Antw. Drie zonen van Jozia en een kleinzoon
regeerden nog na hem, onder wie Jeremia zijne profe-
tische bediening voortzette.
7 Vr. Wie was Jozias eerste opvolger?
Antw. Het volk maakte Joahaz tot koning, ofschoon
hij de oudste van Jozias zonen niet was.
Na drie maanden zette Pharao Necho hem af en voerde
hem gevangen naar Egypte, waar hij stierf. 2 Kon. 23: 30—34.
8 Vr. Wie werd na Joahaz koning?
Antw. Door Pharao Necho werd de oudere broeder
van Joahaz, Jojakim, op den troon gezet, een onrecht-
vaardig en wreed dwingeland; 2 Kon. 23: 34—37.
9 Vr. Hoe ging het toen met de getuigen der
waarheid ?
Antw. Er ontstond een gevaarlijke oploop tegen de
Profeten Jeremia en Uria wegens hunne dreigende voor-
spelling.