Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
8 Vr. Wie van de Profeten, die boeken geschreven
hebben, trad eerst in Juda op?
Antw. Jo'él, Peihuëls zoon, die waarschijnlijk reeds
in de eerste jaren van Joas begon te prediken.
In de landplagen van sprinkhanen en misgewas toonde hij
Juda de straf van God wegens de overhand nemende zon-
den, vermaande tot bekeering met belofte van gezegende tij-
den en voorspelde de uitstorting van den Heiligen Geest. Joël
2: 28.
9 Vr. Welk Profeet muntte boven allen uit?
Antw. De koninklijke Jezaja,
die te Jeruzalem woonde, onder Uzzia optrad, met Jotham
en Achaz te doen had en in vertrouwelijke vriendschap met
Hizkia stond; hij heeft zoo duidelijk van Christus geprofe-
teerd, dat hij de Evangelist des O. T. genoemd wordt. Jez.
7: 14. 9:5. Hoofdst. 53.
10 Vr. Wie profeteerde te gelijker tijd met Jezaja?
Antw. De aardrijkskundige Micha, van Moreschet-
Gath.
Een profeet van het land gelijk Jezaja van de stad, die de
plaatsen uitdrukkelijk noemde, waar God zijne oortiee/cn wilde
uitvoeren, maar ook de geboorteplaats van den Zaligmaker
verkondigde. Mich. 5: 1.
11 Vr. Welk Profeet leerde nog in dien tijd?
Antw. De trooster Nahum uit Elkos,
die de verwoesting van Nineve, de hoofdstad van het Assy-
rische koninkrijk, voorspelde en onder anderen de schoone
troostspreuk sprak: de Heer is goed. Hij is ter sterkte in den
dag der benauwdheid en Hij kent hen, die op Hem betrouwen,
Nah, 1 : 7.