Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
4 Vr. Bleef Manasse in zijne gevangenis?
Antw. Door Gods bestuur werd Manasse vrij en
kwam weder naar Jeruzalem in zijn koninkrijk, waar hij
gedurende zijnen overigen tijd de vruchten van zijne
bekeering toonde.
5 Vr. Waardoor bewees hij zijne verandering?
Antw. Hij poogde de afgoderij, die hij zelf had in-
gevoerd, weg te doen, woonde den godsdienst naarstig
bij en beval het volk, dat zij den Heere, den God
Israëls dienen zouden,
In deze goede gezindheden stierf hij 55 jaren nadat hij
koning was geworden. 2 Kron. 33: 13—16.
6 Vr. Hoe werd het na Manasse?
Antw. Manasses zoon, Amon ^ volgde zijnen vader
in al diens vroegere goddeloosheid na, maar niet in de
beheer ing.
Hij richtte wederom de bedden op en de afgoderij brak op
nieuw met macht door; na twee jaren werd hij door zijne
knechten in zijn eigen huis om het leven gebracht. 2 Kron.
33: 20—24.
7 Vr. Waardoor zorgde de Heer in die tijden nog
bijzonder voor de instandhouding van zijnen dienst in
Juda?
Antw. Door vele uitmuntende Trof eten, mannen
Gods, tot wie God sprak en die zijn mond tot de men-
schen waren.
Welsprekend, vrijmoedig en onversaagd om uit te richten de
lasten en bevelen des Heeren, vol van ijver voor den waren
godsdienst en getrouw in het bestraffen van de valsche religie»