Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
XXXL HET EIJK VAN JUDA. VERVOLG.
1 Vr. Hoe ging het in Juda na Hizkias dood?
Antw. Van toen af begon ook Juda tot zijnen on-
dergang te neigen: Manasse, Hizkias zoon, werd koning.
Nog maar 12 jaren oud en geheel geleid door zijne moe-
der Hefzibah en de vorsten, die de afgoderij begunstigden als
een tegenwicht tegen het gezag der Priesters en Profeten.
2 Kon. 21: 1.
2 Vr. Hoe handelde Manasse?
Antw. Hij deed als Achah in Israël gedaan had:
de afgodendienst werd religie van den Staat,
De beide voorhoven des tempels tot den sterrendienst ge-
bruikt, de arke des verbonds uit het Heilige der Heiligen
weggenomen en daarvoor in plaats gesteld het beeld van
Astarte (de Maangodin, die met Baal, den Zonnegod, ver-
eerd werd); de Profeten en trouwe dienaren des Heeren wer-
den bloedig vervolgd, onder dezen*ook Jezaja, volgens de
overlevering in stukken gezaagd. 2 Kon. 21: 2—16. Hebr.
11: 37.
3 Vr. Liet de Heer den goddeloozen koning in
zijne tirannij voortgaan?
Antw. Neen, door Gods beschikking deden de kr^gs-
oversten van den Assyrischen koning Esar-Haddon, die
de volkplanting naar het land Israël brachten, eenen
inval in Juda en voerden Manasse naar Babel,
dat toen weder aan Assyrië onderworpen was; daar kreeg
hij berouw over zijn voorgaand leven en werd bekeerd — en
zoo stolde God hem tot een toonbeeld van zijne barmhartig-
heid. 2 Kron. 33: 11—13.