Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zoodanig, dat de zonnestralen eene teruggaande buiging
kregen en weer op de reeds doorloopene vakken van den
zonnewijzer vielen: alzoo ging de zon op den zonnewijzer te-
rug, even als eens op Jozuas woord de zon stilstond te Gi-
beon en de maan in het dal van Ajalon. Joz. 10: 12.
17 Vr. Hoe ging het met de Assyriërs?
Antw. Aanstonds in dien nacht, toen Hizkia des
daags had gebeden, sloeg de engel des Heeren door eene
pest 185,000 man in het leger van Sanherib,
Waarop deze haastig naar Nineve terugkeerde, waar hij
eenige jaren later door zijne eigene, de twee oudste, zonen
werd omgebracht en ' door zijnen derden zoon Esar-Haddon
opgevolgd. 2 Kon. 19: 35—37.
18 Vr. Waarin handelde Hizkia onwijs?
Antw, De koning van Babel, Merodach Baladan,
zond gezanten tot Hizkia, met het doel om een verbond
met hem te maken tot steun bij zijnen beraamden afval
van Assyrië; Hizkia, daardoor gestreeld, toonde hun
al zijne schatten.
Toen kondigde »/fi2:q;a hem aan, dat eens alles naar Babel
zou worden weggevoerd. Doch het bleef vrede in zijne da-
gen. Jez. 39. 2 Kon. 20: 12—19. 2 Kron. 32; 25, 26.
19 Vr. Droeg de herstelling van den godsdienst
door Hizkia ook duurzame vrucht?
Antw. Bij het grootste gedeelte des volks werd er
slechts eene uitwendige verandering door bewerkt en geen
ware vroomheid.