Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
Hij overwon de Edomieten en veroverde hunne hoofdstad
Sela (Petra), maar hij bracht ook hunne goden mede en
diende die. 2 Kon. 14: 2. 2 Kron. 25: 14.
13 Vr. Wat wedervoer Amazia daarop?
Antw. Hij daagde Joas van Israël ten strijde uit,
maar werd geslagen, gevangen genomen en eindelijk
door zijn eigen volk omgebraclit.
Aanleiding: de Israëlietische krijgslieden, die Amazia tegen
Edom gehuurd maar afgedankt had, hadden inmiddels in
Juda geroofd. Joas waarschuwde Amazia te vergeefs met de
gelijkenis (parabel) van distel en ceder. 2 Kron. 25: 17—19,
22, 27.
XXX. HET RIJK VAN JUDA. VERVOLG.
1 Vr. Wie volgde op Amazia?
Antw. Zijn zoon JJzzia, die den Heere zocht
en voorspoedig was, zoolang zijn raadsman Zacharia leefde;
een kundig en krijgshaftig koning, overwinnaar van de Fili-
stijnen en Arabieren, liefhebber van den landbouw, onder
wien het koninkrijk weer in den bloeiendsten toestand kwam.
2 Kron. 26: 1 — 15.
2 Vr. Bleef Uzzia gelukkig in zijne regeering?
Antw. Als Jiij sterk geworden %oas, verhief zich zijn hart.
Hij wilde zich het priesterschap aanmatigen naar de wijze
van Egypte en andere landen, waar de koning ook priester
was: hij ging in het Heilige, hetwelk alleen de zonen van
Aaron mochten betreden, en wilde reukofferen, maar werd
van stonden aan melaatsch tot aan den dag zijns doods. 2 Kron.
26: 16—21.
3 Vr. Wie regeerde na Uzzia?