Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
dochter, in al de zouden van /iei Aw/s ^cAaès wandelde, maar
daarvoor ook viet Joram van Israël, zijn moeders broeder,
dien hij na den strijd tegen de Syriers te Jizrecl bezocht,
door Jehu werd omgebracht. 2 Kon. 9: 16, 27. 2 Kron. 22: 9.
4 Yr. Wat is er in de wegen van Davids
op te merken?
Antw. De macht des Boozen was er altoos op uit,
om het geslacht, waaruit eens de Verlosser zou komen,
of door verleiding te bederven of door moord te ver-
delgen; maar God wist dat beide te verhoeden.
5 Vr. Wat gebeurde na Ahazias dood?
Antw, Toen liet de heerschzuchtige Athalia de prin-
sen van den bloede vermoorden,
om alken te regeeren en dan het koninkrijk tot Israël te
brengen, gesteund door eene heidenschgezinde partij en door
aanhangers van Achahs huis, die bij de troonsbeklimming van
Jehu uit Israël naar Juda waren gevlucht. 2 Kon. 11 : 1.
6 Vr. Werd dan het huis van David geheel door
haar uitgeroeid?
Antw. Gods voorzienigheid zorgde, dat er één be-
waard bleef, Ahazias jongste zoon Joas,
1 Vr. Hoe werd Joas gered?
Antw. Joséba, Ahazias zuster, huisvrouw van den
hoogepriester Jójada, vond een middel, om het kind,
nog maar één jaar oud, met zijne voedster tegen de
woede der grootmoeder te beveiligen.
Joas werd in den tempel verborgen en door Jojada god-
vruchtig opgevoed. 2 Kon. 11, 2, 3.
8 Vr. Kwam Joas op den troon?