Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
Toen vele godvreezenden nit Israël om den godsdienst naar
Juda togen en Baësa, in verbond met Syrië, Rama in het
rijk van Juda veroverde en bevestigde, om hun den weg te
sluiten, kocht Aza den koning van Syrië om, waarover de
ziener Handni hem bestrafte; en toen hij krank werd aan
zijne voeten, zocht hij alleen bij de medicijnmeesters hulp,
maar niet bij God. 2 Kron. 16: 1—4, 7, 12.
7 Vr. Hoe was Azas opvolger?
Antw. Jozafat, Azas zoon, wandelde in de wegen
van Bavid.
Hij zocht raad en hulp alleen bij den waren God en roeide
de overblijfselen van de afgoderij in het land uit en de Heere
was met hem. 2 Kron. 17: 1—6.
S Vr. Waarvoor droeg hij bijzonder zorg?
Antw. Jozafat zag in, dat onkunde van de Godde-
lijke leer de voornaamste oorzaak was van het steeds
weer inbrekende bederf: daarom zond hij Levieten en
priesters rond, van vorsten des rijks vergezeld, om het
volk in den waren godsdienst te onderwijzen.
Hij doorreisde ook zelf het land en deed het volk wederkee-
ren tot den Heere, stelde in alle steden rechters aan ter hand-
having van gerechtigheid en goede politie en gaf hun treffe-
lijke voorschriften. 2 Kron. 17: 7—9. 19: 4—11.
9 Vr. Waardoor verdonkerde Jozafat den roem van
zijne regeering?
Antw. Hij deed eene eigendunkelijke poging, om
„de verbreking van Jozef (Am. 6: 6), de verdeeling
der beide koninkrijken, te heelen.
Hij trad in vriendschap met het goddelooze huis van Achah
en liet zelfs zijnen zoon Joram trouwen met Athalia, dochter
van Achab en Izébel, waaruit vervolgens groot onheil ont-