Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
maar door God naar Israël gezonden om te profeteeren;
door Araazia, den opperpriester te Bethel werd hij genood-
zaakt het land te verlaten. Am. 7: 10.
8 Vr, Wie predikte nog meer in Jerobeams tijd
onder Israël?
Antw. De profeet Hozea, Beëris zoon ,
die door zinnebeeldige handeling en scherpe taal den Isra-
ëlieten hunnen afval voorhield, Gods oordeelen aankondigde
en hunne toekomst schetste in hunne verstrooiing ^^zonder
koning en zondtr vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld
en zonder efod en teraßm'^ en daarna hunne bekeering in het
laatste der dagen. IIoz. 3: 4, 5.
9 Vr. Had Jona met reden Assyrië gevaarlijk ge-
acht voor Israël?
Antw. Ja, Assynë was bestemd om Gods oordeel
over Israël uit te voeren.
Onder Menahem kwam het rijk van Israël de eerste maal
in aanraking met de Assyrische macht, die zich nu westwaarts
wentelde, en hij kocht den vrede van koning Pul. 2 Kon.
15: 19. 20.
10 Vr. Hoe ging het vervolgens in Israël?
Antw. De regeermgen wisselden snel, een koning
sloeg den anderen dood.
De stemmen der profeten werden al ernstiger en dreigen-
der, maar het volk liet zich niet waarschuwen en verzonk
al dieper in afgoderij en ongebondenheid.
11 Vr. Waarmede begon het oordeel over Israël ?
Antw. Tlglath-Pilézer voerde de Sjriërs en de Isra-
ëlieten uit het noordelijke Galilea en van het Overjor-
daansche naar Assyrië weg. 3 Kon. 15: S9.