Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
3 Vr. Wie was Jona?
Antw. De profeet Jona was de zoon van Awitthaï
van Gathhefer in Zebulon,
de eerste onder die profeten, van wie er boeken in den
Bijbel zijn, merkwaardig door zijne zonderlinge lotgevallen.
4 Vr. Waartoe werd hij door God geroepen?
Antw. Jona ontving den last, om in Nineve, de
hoofdstad van Assyrië, het woord des Heeren te pre-
diken.
Doch hij wilde zich onttrekken en over zee naar Tharsis
vluchten, omdat hij om Israëls wil Nineves behoud niet
wenschte. Jon. 1: 1—3. 4: 2.
5 Vr. Werd Gods wil niet volbracht?
Antw. Ja, uit de diepte weer opgevoerd werd Jona
andermaal geroepen om naar Nineve te gaan.
Een zware storm dreigde het schip te breken en Jona, door
het lot schuldig verklaard, werd in de zee geworpen; doch
de Heere beschikte eenen grooten visch om hem in te slokken
(de Carcharias kan eenen geheelen mensch inzwelgen) en
Jona was in het ingewand van den visch drie dagen en drie
nachten. Jon. 1: 17. 3: 1, 2.
6 Vr. Welke uitwerking had zijne komst te Nineve ?
Antw. Jona, die als hegraven was geweest en opge-
staan, was den Ninevieten een wonderteeken en zij be-
keerden zich op zijne prediking.
Terwijl Israël onbekeerd bleef; een voorbeeld van de vrucht-
bare prediking des Evangelies aan de Heidenen na Christus
dood en opstanding bij de onbekeerlijkheid der Joden, Joh.
3: 3—10. Luc. 11: 30.
7 Vr. Wie was Amos ?
Antw. Amos was een veeherder uit Tkekoa in Juda,