Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
12 Vr. Welk wonder gebeurde kort daarna nog in
Elizas graf?
Antw. Een doode werd bij 't aanraken van Elizas
gebeente levend en rees op zijne voeten.
Men wilde eenen doode begraven; onverwachts zag men in
de verte eene bende stroopende Moabieten: bevreesd wierpen
de dragers het in doeken gewondene lijk in het naastbij ge-
legen graf van Eliza. 2 Kon, 13: 20, 21.
13 Vr. Lag er zulke kracht in Elizas gebeente?
Antw. Neen, de kracht Gods deed dit groote won-
der, om koning en volk te verzekeren van de overwin-
ning in den aanstaanden Syrischen krijg,
die Eliza op zijn sterfbed had voorspeld en die ook ver-
kregen werd, en om geheel de /eer en/^rerfz^m^r van den
profeet nog na zijnen dood te bevestigen. 2 Kon. 13: 19,25.
XXVII. HET EIJK VAN ISRAËL. SLOT.
1 Vr. Onder welken koning werd het rijk weer sterk?
Antw. Onder Jerobeam II, zoon van Joas.
De profeet Jona kwam hem de hulp des Heeren beloven
en hij bemachtigde weer al de overjordaansche landen, die de
Syriërs voor en na hadden genomen. 2 Kon. 14: 25.
2 Vr. Erkende Israël nu den Heere?
Antw. God gaf aan Israël nog eenmaal een schoo-
nen tijd van voorspoed en bloei, of het zich bekeerde,
maar weelde en zedenbederf beheerschten het volk
#
en legden den grond tot zijnen ondergang, gelijk ook de
Profeten Amos en Hozea met kracht betuigden.