Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Antw. Nadat God aan den Heiden genade had bewe-
zen, betoonde hij zijne rechtvaardigheid aan een Israëliet.
De geveinsde Gehazi, Elizas dienaar, werd op het woord
van den profeet melaatsch, omdat hij de eer van God in
deze zaak had geschonden door hebzucht, oneerlijkheid en
leugentaal. 2 Kon. 5: 20—27.
9 Yr. Maakte de genezing en bekeering van Naä-
man ook indruk op zijn honing?
Antw. Neen, Benhadad kwam krijg voeren tegen
Israël.
En toen al zijne ondernemingen mislukten en hem gezegd
werd, dat zijne geheimste plannen door Eliza aan koning
Joram werden geopenbaard, zond hij eene krijgsmacht naar
Dothan om Eliza te vangen, doch Engelen beschermden den
Profeet en de Syriers werden met blindheid geslagen. 2 Kon.
6: 8—23.
10 Yr. Waardoor betuigde God zich in dien tijd
nog meer in Israël?
Antw. Bij de wonderen van Eliza klopte de Heere
ook aan met zware landplagen.
Oorlogen, duurte en hongersnood; onder Joram waren er
7 jaren van broodsgebrek. 2 Kon. 8:1.
11 Vr. Hoe lang heeft de profetische bediening van
Eliza geduurd?
Antw. Tot 57 jaren.
Tijdens de 12 regeeringsjaren van/oram, de 28 van ^cÄm,
die in woesten ijver Achabs huis en Baalspriesteren uitroei-
de, doch den kalverdienst onderhield, en de 17 jaren van
Joahaz, onder wien koning Hazacl van Syrië Israël verdruk-
te; hij stierf, toen Jbas koning was, die, door de Syriers be-
dreigd, hem in zijne ziekte bezocht en zijn verlies beweende.
2 Kon. 9. 10. 13: 22. 13: 14.