Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
Badlsdienst en den waren godsdienst der Profeten koos hij den
kalverdienst, doch vervolgde de andere niet. 2 Kon. 3:2,3.
4 Vr. "Waardoor werden de getrouwen gesteund?
Antw. Door de voorzeggingen en weldadige wonderwer-
leen van Miza werd de ware godsdienst krachtig gestaafd.
De levende God openbaarde zich op eene in het oog val-
lende wijs en beschaamde de aanbidders van de Kalveren
en van Baal. 2 Kon. 3: 17. 4: 5.
5 Vr. Wat bleek bijzonder bij de opwekking vaw
het gestorven kind te Sunem?
Antw. Dat alleen de kracht Gods wonderen werkt,
door het geloof.
Gehazi kon met Elizas staf het doode kind niet opwekken,
maar God deed het op het geloovig gebed van Eliza. 2 Kon.
4: 31—35.
6 Vr. Door welk wonderwerk werd God vooral ver-
heerlijkt?
Antw. Door de genezing en bekeering van den me-
laatschen Nadman, krijgsoverste van koning Benhadad
van Syrië.
7 Vr, Hoe werd God daardoor geëerd?
Antw. Eerst moest blijken, dat on^Qv Aq Heidensche
Sgriërs niemand den melaatsche helpen kon.
Daarna moest ook koning Joram erkennen, dat bij zyne
kalverpriesteren te Dan en te Bethel geene macht was, zoo
min als bij Baal: nu was de dienst van Eliza welkom en
het werd openbaar, dat de God van Eliza alleen de levende
en waarachtige God was. 2 Kon. 5: 14. Luc. 4: 27.
8 Vr. Wat volgde aanstonds op Naümans genezing?