Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
waar hij met den lang verwachten Zaligmaker, dien hij nu
in zijne menschelijke gedaante zag, over zijn aanstaand lijden
sprak. Matth. 17: 3.
XXVI. HET RIJK VAN ISRAËL.
VERVOLG. ELIZA.
1 Vr. Wie zette het werk van Elia voort?
Antw. Eliza, de zoon van Safat, eenen rijken land-
man te Abelmehola,
die den mantel en den geest van Elia ontving en door de
Profetenvereeniging te Jericho aanstonds als haar hoofd in
Elias plaats erkend werd. 2 Ivon. 2: 15.
% Vr. Waardoor staafde de Heere zijn gezag?
Antw. Als Eliza naar Bethel kwam, zonden de af-
godendienaars^ aldaar, na Elias heengang overmoedig
gewotden, hem eenen troep van kinderen te gemoet,
die, spottende met Elias opvaart, hem honende toerie-
pen: kaalkop y ga op! De Profeet kondigde hun de
straf des Heeren aan en twee èeerinnen verscheurden
42 van hen,
tot een bewijs dat God zich niet bespotten laat; nu kon
Eliza vrij in het land omgaan. 2 Kon. 2: 23, 24.
3 Vr. Had de hervorming ook eenigen voortgang?
Antw. Koning Joram, Achabs tweede zoon, deed te
Samaria het beeld van Baal weg, doch hing de zonden
van Jerobeam aan.
Van de drie religiën, die er nu onder de tien stammen
waren, den kalverdienst van Jerobeam, den Fenicischen
2*