Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Auteur: Gravemeijer, H.E.
Uitgave: Winschoten: P. Raman (Firma P. Huisingh), 1882
Nieuwe uitg., verkort
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2975
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200697
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenis des Ouden Verbonds: catechetisch leerboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
die om éénen uitstekenden man Gods naar Sumuëls voor-
beeld zich vereenigden, in het land omtogen, predikten
en soms priesterdienst verrichtten. Doch door Izêbd wer-
den zij vervolgd en bij scharen gedood; alleen wist Obadja,
Achabs godvreezende hofmeester, 100 profeten des Heeren
uit hare handen te redden, die hij in spelonken verborg.
1 Kon. 18: 4.
8 Vr. Kwam de Heere niet ook buitengewoon tus-
schenbeide?
' Antw. Tegenover de buitengewone goddeloosheid in
die dagen openbaarde God zich ook op buitengewone
wijs in eene reeks van wonderen en teekenen door
Elia en Eliza,
XXV. HET RIJK VAN ISRAËL.
VERVOLG. ELIA.
1 Vr, Hoe was het eerste optreden van Elia?
Antw. Elia van Tishe verkondigde aan Ackab, dat
er geen dauw of regen zou zijn, tot hij het zeide.
1 Kon. 17: 1.
2 Vr. Wat weg hield de Heere daarop met den profeet?
Antw. Elia verborg zich aan de beek Krit/i, waar
God hem door raven met brood en vleese/i verzorgde,
daarna te Zarfath bij Sidon bij eene weduwvrouw,
wier meelkruik en olifflesch gedurende den hongersnood
niet ledig werden en die door het sterven van haar kind tot
kennis van hare zonden en door het wonder zijner herleving
tot erkentenis van den waren God gebracht werd. 1 Kon.
17: 5, 16, 22—24. Luc. 4: 25, 26.